Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

31/12/2019

Harmonogram naboru wniosków w ramach mikroprojektów Programu Interreg V-A PLSK 2014-2020 w 2020 roku

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram naborów w ramach mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w roku 2020. Harmonogram jest wersją roboczą, a dokładne terminy zostaną umieszczone na stronie internetowej w ramach ogłoszeń o n ...    +
20/12/2019

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach 1 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów, który odbył się 20 grudnia 2019 roku w Rzeszowie zatwierdzono do dofinansowania 21 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w ramach III naboru osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego ...    +
20/12/2019

Kolejny numer newslettera Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska już gotowy!

W świątecznym nastroju zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nowym numerem Newslettera Euroregionu Karpackiego. Tym razem informacje o zakończeniu oceny formalnej mikroprojektów z III naboru i zbliżającym się terminie zatwierdzenia mikroprojektów d ...    +
21/11/2019

Zaproszenie do udziału w konferencji "Odkrywamy pogranicze"

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez samorząd województwa podkarpackiego pt. „Odkrywamy pogranicze”, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. w Hotelu Metropolitan w Rzeszowie. Konferencja ma na celu prezentacj ...    +
15/11/2019

Zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie mikroprojektów wspólnych w obszarze dziedzictwa

Informujemy, że zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków o dofinansowanie mikroprojektów wspólnych Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, złożonych do biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w ...    +
07/10/2019

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest kolejny numer newslettera publikowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest kolejny numer newslettera publikowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. ...    +
23/09/2019

Relacja ze szkolenia dla beneficjentów mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 20 września br. w Rzeszowie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przeprowadziło szkolenie pn. „Realizacja i rozliczanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020” ...    +
12/09/2019

Zaproszenie na szkolenie dla mikrobeneficjentów

Informujemy, że Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska organizuje szkolenie pn. „Realizacja i rozliczanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020” dla beneficjentów mikrop ...    +
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: