Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja „Samorządy na rzecz Europy. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego”.

                                                                                                                                   

 

W ramach projektu pn. „Samorządowiec profesjonalista”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowanego w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało Międzynarodową Konferencję pn. „Samorządy na rzecz Europy. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego”. Konferencja odbyła się  w dniach 04-05 grudnia 2012 r. w Hotelu NOWY DWÓR w Świlczy k./ Rzeszowa. Głównym celem wydarzenia było przekazanie najlepszych praktyk oraz konkretnych efektów  współpracy międzynarodowej samorządów.

W pierwszy dzień konferencji odbyło się Pierwsze Posiedzenie Grupy Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzynarodowej, podczas którego omówiono założenia w zakresie koordynacji procesów współpracy międzynarodowej samorządów z województwa podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Istotądrugiego dnia konferencji  były dwie debaty, w których uczestniczyli  goście z zagranicy m.in. Pan Marcin Zieniewicz- Konsul RP we Lwowie, Pan Bengt-Olle Andersson – reprezentujący organizację OresundDirekt w Szwecji, PaniAnna Winkler – przedstawicielka StowarzyszeniaEuropejskich Regionów Granicznych,PanDusanDemcak – Wójt Gminy Zlatábaňa,Pan JánHolodňák – Burmistrz Miasta Svidnik, Pan JozefPolačko - Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Słowacja-Północ, przedstawiciele polskich instytucji –Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Departamentu Programów Europejskich WWPE , Pan Antoni K. Kamiński – Prezydent Fundacji EDUCARE ET SERVIRE ,Pan Maciej Druto – Business Development Manager, SAS Institute, Pan Zenon Kosiński - z Kancelarii Doradczej SYNERGIA, reprezentant samorządu –Pan Andrzej Wyczawski – Burmistrz Miasta Jarosławiaorazreprezentant środowiska akademickiegodr Krzysztof Kaszuba – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Podczas  dyskusji prelegenci zaprezentowali  swoje doświadczenia z zakresu współpracy międzynarodowej, przedstawili rozwiązania sprzyjające nawiązywaniu partnerstw międzynarodowych m.in. poprzez projekty ponadnarodowe dofinansowane ze środków UE, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego samorządów, a także omówiono wyzwania, kierunki oraz konkretne koncepcje współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych po 2013 roku.

Konferencja spotkała się z uznaniem gości konferencji, a panele dyskusyjne były znakomitą okazją do zadawania pytań do specjalistów oraz otrzymania praktycznych wskazówek i rekomendacji.

                               Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: