Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Europejskiej Współpracy Trangranicznej

29-03-2008

12 marca 2008 r. w Zakopanem odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Obradom przewodniczyła Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej programem.

Głównym celem programu EWT Polska – Słowacja 2007-2013 jest wzmocnienie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego poprzez:

  • wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej,
  • wspieranie współpracy prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
  • promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym,
  • promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.


Program jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Łączny budżet programu w latach 2007-2013 wynosi ponad 185 mln Euro, w tym środki EFRR to prawie 157,5 mln Euro.

Ze środków EFRR polscy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR będą przekazywane w postaci refundacji. 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: