Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Uruchomiono nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013

10-09-2008

Z dniem 14 sierpnia 2008 r. Instytucja Zarządzająca wraz z Sekretariatem Technicznym rozpoczyna pierwszy nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, który potrwa do 31 października 2008 r.

1. Nabór zostaje uruchomiony dla dwóch osi priorytetowych Programu:
Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej

 • temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa
 • temat 2. infrastruktura ochrony środowiska


Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy

 • temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
 • temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 • temat 3. projekty sieciowe


2. Partnerstwo
Projekty realizowane w ramach programu muszą spełniać co najmniej 2 z 4 warunków zawartych w artykule 19 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r.

3. Obszar kwalifikowalny programu:

 • W Polsce podregiony (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz regiony (NTS IV): oświęcimski, pszczyński, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów,
 • Na Słowacji: Žilinský kraj i Prešovský kraj.

 

4. Szacowana wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach naboru to 20 mln euro.

5. Kwalifikujący się beneficjenci:

 • jednostki samorządowe, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.


Oryginał oraz dwie kopie Formularza Wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną Formularza Wniosku na CD należy dostarczyć w opieczętowanej kopercie listem poleconym, kurierem lub osobiście do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie (Polska) najpóźniej ostatniego dnia trwania naboru tj. 31 października 2008 r. do godziny 17.00. Datą wiążącą jest data złożenia oryginalnego pakietu aplikacyjnego. Zostanie ona zweryfikowana poprzez sprawdzenie daty na stemplu pocztowym na kopercie.

 

Adres WST:
WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Al. Słowackiego 56/6
30-018 Kraków

 

Szczegółowych informacji dotyczących Programu udzielają:

Tomasz Jędrzejewski
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Telefon: +48 22 501 51 33
Faks: +48 22 501 51 56
e-mail: tomasz. jedrzejewski@mrr.gov.pl

Monika Jurczyk
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Telefon: +48 22 501 53 20
Faks: +48 22 501 51 56
e-mail: monika.jurczyk@mrr.gov.pl

Irena Książek
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
Telefon: +48 32 253 90 08
Faks: +48 32 253 73 76
e-mail: irena.ksiazek@mrr.gov.pl

W ramach Urzędów Marszałkowskich informacji o Programie udziela:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Magdalena Barzycka m.barzycka@podkarpackie.pl , tel. (017) 747 64 25
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: