Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawę publikacji, ulotek...

04-01-2011

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska informuje, iż w dniu 04.01.2011 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, druk i dostawę publikacji, ulotek oraz artykułów i gadżetów promocyjno-informacyjnych dla projektu:
 

Podkarpackie na szlaku gwiazd - udział w targach w Cannes
o numerze WND-RPPK.01.04.00-18-062/10
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Numer ogłoszenia: 1166 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

UWAGA! W dn. 05.01.2011 r. nastąpiła zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zmiana dotyczy opisu parametrów technicznych (pkt 3.3.2., str. 5 SIWZ).
Aktualny plik dostępny jest do ściągnięcia poniżej.

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: