Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Informacja o unieważnieniu przetargu

04-01-2011

Znak sprawy: SEKP/RPO/2010/1

Dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawę publikacji, ulotek oraz gadżetów promocyjno-informacyjnych dla projektu: Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nr ogłoszenia BZP: 366995-2010

Uprzejmie informujemy, iż postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione z mocy art. 93, pkt. 1 ust. 7. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 i nr 161, poz. 1078).

 


 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: