Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Informacja o wyniku postępowania przetargu nieogragniczonego

20-01-2011

   OGLOSZENIE O WYNIKACH

 


Znak sprawy: SEKP/RPO/2011/1
Dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawę publikacji, ulotek oraz artykułów i gadżetów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu „Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes” nr WND-RPPK.01.04.00-18-062/10 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr ogłoszenia BZP: 1166-2011 z dnia 04.01.2011 r.

Pliki do pobrania

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: