Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020

W dniach 15 – 16 lutego 2017 roku w Nowym Sączu, odbyło się 5.posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

Podczas spotkania zatwierdzono do dofinansowania projekty w ramach 1 Osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, w tym projekt Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska "Wędrowanie bez plecaka - wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza", który zakłada opracowanie polsko-słowackiego produktu turystycznego promującego walory pogranicza.

 

Ponadto dyskutowano nad takimi tematami jak m.in.: stan wdrażania Programu, harmonogram wdrażania projektów parasolowych przez Euroregiony oraz uproszczenia w Programie.

 

Lista zatwierdzonych projektów 1 oś priorytetowa.pdf (pdf 410 KB )

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: