Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Umowa o dofinansowanie projektu "Wędrowanie bez plecaka..." podpisana

W dniu 7.04.2017 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy o dofinansowanie z 5 beneficjentami Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jednym z nich było Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, które od marca br. realizuje projekt „Wędrowanie bez plecaka  – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza”. Umowy zostały podpisane przez Adama Hamryszczaka – sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju (Instytucji Zarządzającej programem). W wydarzeniu wziął również udział wojewoda małopolski Józef Pilch oraz Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie Ivan Škorupa.

Projekt pod nazwą „„Wędrowanie bez plecaka  – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza” realizowany jest przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Słowacja-Północ od marca br. do października 2018. Wartość projektu to 657 072 EUR, z czego 558 511,20 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Główną ideą projektu jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego, głównie poprzez wypromowanie turystyki pieszej na obszarze pogranicza. Projekt zakłada inwentaryzację szlaków oznakowanych na terenie pogranicza a następnie ich umieszczenie na stronie www i w wersji mobilnej na dedykowanej aplikacji. Na aplikacji tej umieszczony zostanie także wypracowany w niniejszym projekcie modelowy produkt turystyczny „Wędrowanie bez plecaka”. Produkt zakłada kooperację obiektów hotelarskich (noclegowych), które połączone zostaną w szlak w formie pętli przez pogranicze i  polega na wędrowaniu od pierwszego obiektu po pętli przez liczbę dni odpowiadającą ilości obiektów na trasie. Turyści wyruszając z pierwszego obiektu zostawiają w nim swoje bagaże i samochód. Właściciel obiektu przewozi bagaże, lub ew. odstawia samochód do kolejnego obiektu. Dzięki temu turyści mogą w wygodny sposób poznawać atrakcje przyrodnicze i kulturowe.  Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki, dostosowana zostanie oferta i obsługa obiektów hotelarskich i gastronomicznych do standardów turystyki pieszej. Przeprowadzona zostanie także kampania marketingowa, obejmująca m.in. udział w targach turystycznych (Tour Salon Poznań, Incheba Bratisława, ITB Berlin), produkcję i emisję serialu promującego turystykę pieszą, organizację dwóch imprez promocyjnych, wydanie przewodnika turystycznego oraz study tour dla blogerów turystycznych.

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: