Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Intereg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór projektów do dofinansowania w ramach drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”,  celu szczegółowego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

 

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg - ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.

 

Nabór trwa do 30 czerwca 2017 roku.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 6 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 500 tys. euro

 

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

 

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej przy użyciu generatora wniosków on-line dostępnego na stronie www.eplsk.eu.

 

Więcej informacji na stronie internetowej https://pl.plsk.eu/-/nabor-wnioskow-dla-drugiej-osi-priorytetowej-progra-3

 

W razie pytań proszę o kontakt ze

Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu

ul. Halicka 9

31-036 Kraków

tel. +48 12 444 15 00

tel./fax +48 12 294 60 87

e-mail:  

 

 

 

 

 

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: