Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Carpathia education - nowy projekt Euroregionu zatwierdzony do realizacji

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorujacego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w dniach 10 - 11  maja 2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji zatwierdzone zostały cztery projekty na łączną kwotę 1,3 mln euro. Środki z EFRR w wysokości 1 mln euro zostaną przekazane na dofinansowanie trzech projektów z obszaru edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie oraz jednego projektu wspierającego rozwój transportu multimodalnego na polsko-słowackim pograniczu.

 

Jednym z trzech zatwierdzonycyh projektów w ramach 3 osi Programu jest "Carpathia education" projekt partnerski Euroregionu i Agencji Rozwoju Regonalnego Humenne. Główną ideą projektu jest podniesienie jakości transgranicznej edukacji w zakresie turystyki poprzez zaproponowanie oferty szkoleniowej dostosowanej do rynku pracy sektora turystyki pogranicza polsko-słowackiego. Spowoduje to aktywizację zatrudnienia studentów  uczniów pogranicza polsko-słowackiego przez podmioty działające w branży turystycznej pogranicza. Ponadto, celem podniesienia jakości usług świadczonych w sektorze turystycznym pogranicza, projekt przewiduje przeszkolenie pracowników sektora turystyki tego regionu zgodnie z międzynarodowymi trendami edukacyjnymi. Aby osiągnąć te założenia w projekcie przewidziano cykl szkoleń dla studentów studiów turystycznych, uczniów szkół hotelarskich i podmiotów działających w sektorze turystyki, obejmujący zagadnienia zgodne z najnowszymi trendami edukacyjnymi. Projekt zakłada też organizację transgranicznych targów edukacji i pracy, podczas których przedstawione i porównane zostaną systemy edukacji turystycznej funkcjonujące w krajach karpackich i Szwajcarii – gdzie turystyka jest jedną z ważniejszych sektorów gospodarki. W ramach części targowej zaprezentują się zarówno pracodawcy z sektora turystyki jak i uczelnie turystyczne. Targi będą skierowane zarówno do uczniów, studentów i absolwentów jak i osób poszukujących pracy z obszaru pogranicza. Studenci

uczelni turystycznych pogranicza zostaną także w ramach projektu skierowani na praktyki w obiekcie karpackim spełniającym wysokie standardy obsługi klienta zagranicznego, wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Szwajcarii, gdzie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Instytucie Turystyki HES-SO Valais oraz będą mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szwajcarskiego obiektu turystycznego. W ramach projektu przewidziano również wydanie dwujęzycznej publikacji-podsumowania problematyki szkoleń, stanowiącej praktyczne narzędzie do podniesienia kwalifikacji w zakresie turystyki. Projekt zakończy się międzynarodową konferencją podsumowującą.

 

Okres realizaji: 01.05.2017 - 30.10.2018

Kwota dofinansownaia: 273 640,50 EUR

 

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: