Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Relacja ze szkolenia dotyczącego Generatora wniosków i rozliczeń - 24.10.2017

W związku z trwającym II naborem mikroprojektów, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest w trakcie realizacji cyklu szkoleń dla wnioskodawców zainteresowanych realizacją mikroprojektu w ramach osi priorytetowej: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

 

Po szkoleniach dotyczących część teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Obecnie trwają szkolenia mające charakter warsztatowy i  obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze wniosków i rozliczeń. Pierwsze  z nich odbyło się w dniu 24 października br. Mikrobeneficjenci mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką i funkcjonalnością Generatora oraz uzyskania wiedzy w zakresie poprawnego przygotowania wniosku, zgodnego z założeniami i oczekiwaniami Programu.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniach. Mamy nadzieję, że uzyskana w trakcie szkolenia wiedza oraz nabyte umiejętności pozwolą na łatwiejsze poruszanie się w systemie, czego efektem będą ciekawe mikroprojekty, które przyczynią się do ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza!

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: