Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska uzyskało status KARPACKIEJ PLATFORMY ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI - CENTRUM POLSKA (KPZTCP)

W dniu 7 grudnia 2017 r.  odbyło się w Warszawie III posiedzenie Grupy Zadaniowej Zrównoważonej Turystyki Konwencji Karpackiej (GZZTKK) przy Ministrze Sportu i Turystyki. Prowadząca spotkanie Pani Ewa Pawlak-Lewandowska, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki pogratulowała Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska uzyskania statusu Karpackiej Platformy Zrównoważonej Turystyki - Centrum Polska (KPZTCP). Zostało ono przyznane po konsultacjach z karpackimi regionalnymi organizacjami turystycznymi dzięki memorandum podpisanemu przez ministerstwa odpowiedzialne za turystykę w Polsce, Rumunii i na Ukrainie. Pani dyrektor podkreśliła, że jest to bardzo ważne spotkanie otwierające współpracę GZZTKK z KPZTCP i oczekuje się, że wniesienie ono istotny wkład do opracowania planu pracy odzwierciedlającej polską aktywność w obszarze wdrażania Konwencji Karpackiej w turystyce do 2020 r. i  będzie okazją do wyrównania poziomu wiedzy członków GZZT o możliwych do realizacji projektach i działaniach a także możliwościach ich finansowania.

 

W posiedzeniu Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska reprezentował Pan Dawid Lasek, wiceprezes organizacji, który zaprezentował historię utworzenia KPZT oraz przedstawił koncepcję działania nowo ustanowionej przy SEKP Karpackiej Platformy Zrównoważonej Turystyki - Centrum Polska,  a także ideę i koncepcję wdrażania Marki Karpackiej „Carpathia”. 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: