Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Relacja z wizyty studyjnej dla dziennikarzy, 26-28.10.2017 r.

W dniach 26-28 października 2017 r. odbyła się wizyta studyjna podkarpackich dziennikarzy dot. projektów realizowanych na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020. Dziennikarze na miejscu mogli zaobserwować efekty realizowanych projektów i to w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju polsko-słowackiego pogranicza.

 

Projekty zakładają różnorakie działania m.in. budowę lub modernizację  infrastruktury turystycznej, tworzenie nowych produktów turystycznych, wypracowywanie wspólnych strategii, promocję regionu czy działania edukacyjne.  Wszystkie zmierzają do promowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do poprawy edukacji transgranicznej w znacznym stopniu przyczyniając się do aktywizacji i rozwoju polsko-słowackiego pogranicza oraz wpływając pozytywnie na zacieśnienie polsko-słowackiej współpracy, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu, a także są okazją do promocji obszaru Karpat.

 

Wśród szeregu prezentowanych projektów większość stanowiły mikroprojekty realizowane w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska I naboru na mikroprojekty. Efekty mikroprojektów prezentowały m.in.

  • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie:

Mikroprojekt Nowy wymiar edukacji realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem SPEKTRUM-VÝCHOD.

  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

Mikroprojekt Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy realizowany we współpracy z Miastem Świdnik

  • Powiat Rzeszowski

 Mikroprojekt Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży realizowany z Miastem Świdnik

  • Województwo Podkarpackie

 Mikroprojekty: Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim oraz W sercu Karpat – granica, która łączy realizowany we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Świdniku

  • Fundacja ENO Carpathian

 Mikroprojekt Tradycyjne smaki Karpat - dziedzictwo pogranicza na rzecz rozwoju realizowany w partnerstwie z Miastem Brekov

  • Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z wadą słuchu

Mikroprojekt Co słychać na pograniczu?- Świat Łemków w oczach dzieci i młodzieży niesłyszącej z Polski i Słowacji realizowany ze Stowarzyszeniem „Logosluch” z Preszowa

  • Gmina Zarszyn

Mikroprojekt Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego, realizowany wspólnie ze Gminą Demjata na Słowacji

  • Powiat Bieszczadzki

Mikroprojekt: Niech połączą nas góry i kultury realizowany w partnerstwie z miastem Giraltovce

 

Zapraszamy do obejrzenia relacją wideo z wizyty, która mamy nadzieje będzie zachęta do zapoznania się dokładniej z efektami realizowanych projektów.

https://drive.google.com/file/d/1DysoKgLQLkcd-QiYXmWB0kWKol0CWxT9/view

 

Więcej informacji na stronach:

https://pl.plsk.eu/-/relacja-z-wizyty-studyjnej-dla-dziennikarzy-w-wojewodztwie-podkarpackim

http://www.ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu/385-unijne-wsparcie-dla-projektow-przygranicznych

 

 

 

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: