Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Uwaga - ważne zmiany w Podręczniku Beneficjenta

Informujemy, że nastąpiły ważne zmiany w Podręczniku Beneficjenta oraz załącznikach nr 5, 8 ,14.  Zmianie uległy zapisy dotyczące m.in. zasad udzielania zamówień publicznych w mikroprojektach. 


Zgodnie z aktualną wersją załącznika nr 8 (wersja 8.1) do Podręcznika Beneficjenta Programu  Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczącego udzielania zamówień publicznych w projekcie, także mikrobeneficjenci zobowiązani są do zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach powyżej 50 tys. netto w Bazie konkurencyjności. 

 

Obowiązek ten istnieje od momentu rozpoczęcia realizacji projektu - nawet w sytuacji, gdy beneficjent realizuje mikroprojekt na własną odpowiedzialność przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

 

Pozostałe zmiany w Podręczniku Beneficjenta dotyczą m.in:

-obowiązków beneficjenta wynikających ze stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków,

-doprecyzowania zasad stosowania wkładu niepieniężnego z w projekcie,

-doprecyzowania zasad zatrudniania personelu w przypadku polskich partnerów,

-aktualizacji rozdziału dotyczącego stosowania pomocy publicznej.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi dokumentami, ponieważ nieprzestrzeganie zawartych w nich zapisów będzie skutkować nałożeniem korekty finansowej na realizowane zamówienie.

 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Podręcznik wraz ze zmienionym załącznikami do pobrania.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: