Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach II naboru

Podczas III posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 roku w Preszowie zatwierdzono do dofinansowania 33 wnioski złożone w ramach II naboru na mikroprojekty Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oś 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 

Komitet ds. mikroprojektów podjął także decyzje w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków do dofinansowania w roku 2018 wraz z planowaną alokacją oraz zatwierdzono zmiany w Podręczniku mikrobeneficjenta i załącznikach.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: