Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa w Głównym Urzędzie Statystycznym

W dniach 18-19 kwietnia br. w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Statystyka transgraniczna a spójność przestrzenna – wyzwania i perspektywy”. Głównymi organizatorami wydarzenia wystąpił Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii. Wśród licznych paneli nie zabrakło też panelu dyskusyjnego dotyczącego 25-lecia Euroregionu Karpackiego. Funkcję moderatora dyskusji pełnił Pan Dawid Lasek, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, a uczestniczyli w niej czołowi specjaliści z kilku krajów m.in. ze Szwajcarii, Rumunii, Francji czy Niemiec.

 

Prezes Stowarzyszenia, Pan Józef Jodłowski,  przedstawił krótkie podsumowanie 25-letniej działalności Euroregionu, wskazując na efekty współpracy krajów członkowskich i istotne zmiany jakie nastąpiły w rozwoju regionu tym okresie. W trakcie trwającego panelu dyskusyjnego prof. Miriam Scaglione z HES-SO Uniwersytet Nauki i Sztuki Stosowanej z zachodniej Szwajcarii przedstawiła efekty projektu dotyczącego prognoz i mierzenia ruchu turystycznego, które mogą służyć rozwojowi turystyki w konkretnych obszarach. Prof. Anna-Maria Bercu z rumuńskiego Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza nawiązała do tematyki bezrobocia wśród młodych w Europie Środkowej i Wschodniej, szczególnie w kontekście rozwoju regionu. Propozycję zaś służącą rozwojowi regionu karpackiego,  wzorowaną na rozwoju regionu Rodan-Alpy, zaprezentował dr Thomas G. Mathia z francuskiej uczelni Ecole Centrale de Lyon. Pan Michael Meyer ze stowarzyszenia Ecological Tourism in Europe z Niemiec podjął zaś tematykę wskaźników w turystyce zrównoważonej w regionie karpackim.

 

Konferencja w Głównym Urzędzie Statystycznym jest jednym z wydarzeń uświetniających 25-lecie powołania Euroregionu Karpackiego. Spotkania tego typu pozwalają na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów i jeszcze lepszą współpracę na rzecz rozwoju całego obszaru Karpat.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: