Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Polsko – Ukraińska Konferencja „Strategia przygotowania wspólnych projektów

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska informuje, iż w dniach 20-21 maja 2008 roku odbędzie się Polsko – Ukraińska Konferencja pod nazwą: „Strategia przygotowania wspólnych polsko – ukraińskich przedsięwzięć turystycznych w kontekście rozwoju turystyki w Euroregionie Karpackim”.

Konferencja, która organizowana jest przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym w Arłamowie. Celem Konferencji, w której wezmą udział szefowie administracji lokalnych – członków partnerskiego Zrzeszenia Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina jest z jednej strony prezentacja możliwości finansowania polsko – ukraińskich projektów o charakterze inwestycyjnym i „miękkim” z zakresu turystyki a z drugiej przedstawienie metodologii tworzenia takich projektów zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Ważnym elementem spotkania będzie przedstawienie i dyskusja nad propozycjami konkretnych przedsięwzięć turystycznych, które po odpowiednim przygotowaniu zostaną złożone do Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Omówione zostaną również propozycje projektów, które mogłyby być realizowane w wymiarze wielostronnym   w ramach Euroregionu Karpackiego. Konferencja przeznaczona jest dla członków Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Program:

20 maj 2008 rok. Wtorek
Godz. 10.00 – 12.00 Przyjazd i rejestracja gości
Godz. 13.00 – 14.00 Obiad
Godz. 14.00 – Otwarcie Konferencji (słowo wstępne przedstawicieli regionów)
Godz. 14.30 – 15.30 Panel 1 „Możliwości wspierania transgranicznych projektów turystycznych w perspektywie 2007 – 2013”

1. Wprowadzenie do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
Tomasz Dyląg, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, MSWiA, Warszawa

2. Strategia i metodologia. Przygotowanie projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
Dawid Lasek, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Rzeszów


Godz. 15.30 – 15.45 Dyskusja
Godz. 15.45 – 16.00 Przerwa
Godz. 16.00 – 17.00 Panel 2 „Transgraniczne produkty turystyczne – prezentacja dotychczasowych doświadczeń
Jan Sołek, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów
Krzysztof Plamowski, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów, Ustrzyki Dolne
Aleksander Wołoszyński, Stowarzyszenie Zielony Krzyż, Lwów


Godz. 17.00 – 17.15 Dyskusja
Godz. 17.15 – 17. 30 – Przerwa
Godz. 17.30 – 18. 30 Panel 3 Forum dyskusyjne: „Strategia działania – plan pracy – propozycje projektów”

1. Projekty strategiczne – prezentacja, dyskusja
2. Projekty sieciowe – prezentacja, dyskusja
3. Projekty parasolowe – linie produkcyjne projektów, prezentacja, dyskusja
Godz. 19. 30 – Wieczór Karpacki


21 maj 2008 rok. Środa
Godz. 8.00 – 9.00 Śniadanie
Godz. 9.00 – 10. 30 Panel 4 „Projekty karpackie – turystyczny komponent koncepcji „Karpacki Horyzont 2013”

Dawid Lasek, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska,
„Wprowadzenie do inicjatywy „Karpacki Horyzont 2013”

Prof. Dr hab. Jerzy Rut, Uniwersytet Rzeszowski:
„Rekomendacje dla priorytetu „Turystyka” dla przyszłego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego”

Tematy do dyskusji:
1. Karpacki wymiar turystyki – potencjał – współpraca
2. Projekty karpackie (wielostronne) – propozycje, dyskusja
3. Priorytety dla turystyki w ramach koncepcji „Karpacki Horyzont 2013”
Godz. 10.30 – Przerwa
Godz. 11.00 – 12.00 Panel 5 „Podsumowanie – plan działań”
Godz.12.30 – Obiad
Godz. 13.30 Wyjazd uczestników
 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: