Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Śródokresowy przegląd realizacji projektów parasolowych

W dniu 14 sierpnia br. w Rzeszowie w siedzibie Euroregionu odbyło się spotkanie /tzw. śródokresowy przegląd realizacji projektów parasolowych/. Spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Inistytucji Zarzadzającej Kontrolera krajowego oraz parterów projektów parasolowych miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań przeprowadzonych w ramach wdrażania mikroprojektów. Podczas spotkania szczegółowo omówiono kwestie problemowe związane z długotrwałym procesem weryfikacji raportów po stronie słowackiej oraz stopieniem realizacji wskaźników programowych. Istotną sprawą poruszoną podczas spotkania była także kwestia pogłębionej analizy kwalifikowalności podatku VAT w mikroprojektach. Euroregion przedstawił podczas spotkania swoją propozycję dokonywania kontroli vat w projektach, któa powinna być z jednej strony mniej uciążliwa dla mikrobeneficjentów a z drugiej zaspokajać rekomendacje Instytucji Audytowej. Propozycja Euroregionu zostanie w najbliższych dniach przesłana do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą. 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: