Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Zaproszenie na szkolenia w ramach trwającego naboru wniosków na mikroprojekty w 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A

 

W związku z trwającym naborem na mikroprojekty, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska organizuje szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na realizację mikroprojektów w ramach osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

 

Celem szkolenia będzie przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Programie w obecnej perspektywie finansowej.

 

Szkolenie podzielone będzie na następujące moduły:  

  • Przygotowanie mikroprojektu w Programie Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
  • Kwalifikowalność wydatków w mikroprojektach, najczęściej popełniane błędy
  • Logika interwencji mikroprojektu
  • Na co zwrócić szczególną uwagę opracowując mikroprojekt
  • Jak robią to inni – dobre praktyki

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. w Rzeszowie.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lub faxem 17 852 52 05 w. 30 do dnia 30 stycznia 2019 r.W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

 

Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: