Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

I Konferencja Roczna Euroregionu Karpackiego

W dniu 29 marca 2019 roku odbyła się I Konferencja Roczna Euroregionu Karpackiego zorganizowana w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja była okazją do zapoznania wszystkich partnerów i sojuszników z działalnością Stowarzyszenia, jak również do prezentacji perspektyw rozwoju turystyki karpackiej i nowych partnerstw. 

 

Podczas wydarzenia rozmawiano między innymi o znaczeniu współpracy terytorialnej w rozwoju Karpat oraz o strategii karpackiej. Dzięki niej będzie można znaleźć źródła finansowania na tak zwane projekty karpackie.

 

Honorowymi gośćmi konferencji byli Pani Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP, Pani Józefa Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP, Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Pan Slavomír Nagy, Pan Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pan Stanislaw Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który odczytał list gratulacyjny od Marszalka Sejmu RP – Pana Marka Kuchcińskiego oraz  Pan Marcin Zaborowiak - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, który odczytał list przekazany od Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiej.

 

Po oficjalnym otwarciu przez Prezesa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – Pana Józefa Jodłowskiego i po wprowadzeniu dotyczącym wiodących inicjatyw Stowarzyszenia na najbliższe lata, dokonanym przez Pana Dawida Laska - Sekretarza Generalnego,  jako pierwszy z prelegentów wystąpił  Pan Adam Hamryszczak, który opowiadał o możliwych źródła finansowania projektów, jak na przykład Program Interreg Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina, do którego powinna dołączyć również Polska, dzięki czemu można byłoby zrealizować szereg inwestycji niezwykle ważnych dla Karpat.

 

O znaczeniu współpracy terytorialnej w polityce rozwoju Karpat, w tym budowaniu partnerstw i sieci transgranicznych opowiadał Pan Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Następnie zaproszeni prelegenci przedstawiali strategiczne inicjatywy i partnerstwa takie jak:

  • Centrum Badań Transgranicznych i Regionalnych przy Uniwersytecie Rzeszowskim - Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • Sieć Demola łącząca studentów i wiodące marki z całego świata - Ville Kairamo,  Dyrektor Generalny Demola Global,
  • Struktura informacyjno-statystyczna na rzecz rozwoju Karpat - Marek Cierpiał-Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
  • Karpacki Sąd Arbitrażowy - Bartosz Opaliński, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie,
  • Organizacja transportu i komunikacji w obszarze Karpat na potrzeby ofert dedykowanych osobom z różnymi niepełnosprawnościami - Krzysztof Marciniak, Prezes Stowarzyszenia SPiNKa, Pełnomocnik Dyrekora PIMOT ds. Motoryzacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Wielki Szlak Beskidzki - Jerzy Kapłon - Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK
  • Potencjał lasów państwowych filarem produktów „CARPATHIA NATURE” - Marek Marecki, Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

 

Swoimi doświadczeniami na temat współpracy regionu alpejskiego podzielił się Prof. Thomas Mathia  Ph.D, ScD z Narodowego Centrum Badań Naukowych w Ecole Centrale de Lyon.    

 

Jako wiodącą inicjatywę traktujemy niezmiennie stworzoną Markę Karpacką „CARPATHIA” – globalną destynację turystyczną stanowiącą gospodarczy znaku jakości Karpat i  skupiającą najlepsze produkty, atrakcje i usługi o charakterze karpackim. O komercjalizacji marki i programie wdrożeniowym opowiadał Piotr Lutek - Prezes Zarządu  „Synergia” Sp. z o.o.

       

Cieszymy  się, że swoją obecnością tak licznie zaszczycili nas nasi członkowie, beneficjenci oraz pozostali przedstawiciele samorządów województwa podkarpackiego i małopolskiego zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem, a także przedstawiciele wielu instytucji z pozostałych krajów karpackich.

 

Dziękujemy serdecznie za wsparcie wydarzenia Prezesowi Zarządu PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie Panu Robertowi Chomie oraz Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego Panu Prof. Sylwestrowi Czopek za użyczenie auli na zorganizowaną konferencję.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: