Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie ogłasza nabór na mikroprojekty z 3. osi priorytetowej

Informujemy, że Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie uruchomiła III nabór na dofinansowanie mikroprojektów realizowanych w ramach 3. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Nabór został uruchomiony dla mikroprojektów indywidualnych w ramach 3 osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

 

Typy mikroprojektów

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

 

 

Obszar wsparcia

 

Strona słowacka:

Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.

 

Strona polska:

•             podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,

•             podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,

•             powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski).

 

Środki przeznaczone na nabór

 

Prešovský samosprávny kraj  – 84 749,42 €

 

Termin składania wniosków

 

Od 07.05.2019 r. do 28.06.2019 r. do godz. 15:00.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski są składane w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby WJT w Preszowie najpóźniej do dnia 28.06.2019 r. do godz. 15:00.

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy wypełnić i złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji tj. Generatora wniosków i rozliczeń.

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową (2 oryginały) w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą Generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych egzemplarzach.

 

Miejsce składania wniosków

Prešovský samosprávny kraj

Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 

Więcej informacji oraz dokumenty programowe na stronie Kraju Preszowskiego:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/mikroprojekty-ker/vyzvy/iii-vyzva-mikroprojekty-os3-psk-karpaty.html

 

 

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: