Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Informacja dotycząca podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych

W związku z rekomendacjami audytu systemu zarządzania i kontroli w programach Interreg V-A, przeprowadzonym przez Instytucje Audytową w 2017 r. przypominamy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 zakupienie środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości wydatku o otrzymane dofinansowanie, stanowi podwójne dofinansowanie. Takie działanie będzie skutkowało niekwalifikowalnością poniesionych wydatków.

 

W załączeniu pismo z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Pliki do pobrania

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: