Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Zakończył się trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00 zakończył się trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór przeprowadzony został w ramach projektów parasolowych zarządzanych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie w ramach 1. osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 

Do Euroregionu Karpackiego wpłynęło w sumie 48 wniosków na kwotę prawie 3 mln EUR dofinansowania z EFRR.

  

Poniżej prezentujemy listę wniosków zarejestrowanych w biurze Euroregionu Karpackiego do dnia 14.06.2019 r. do godziny 15:00.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: