Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Kolejne mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach II naboru z 3 osi priorytetowej

Podczas IV posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 roku w Rzeszowie zatwierdzono do dofinansowania 4 wnioski  złożone w ramach II naboru na mikroprojekty Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oś 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Komitet ds. mikroprojektów podjął także decyzje w sprawie zatwierdzenia listy rezerwowej oraz harmonogramu prac na lata 2019-2020.

 

Poniżej znajduje się lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania oraz lista rezerwowa.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: