Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w ramach III naboru w ramach Programu INTERREG V-A

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków o dofinasowanie mikroprojektów złożonych i zarejestrowanych w  Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska i w Wyższej Jednostce Terytorialnej w Preszowie w ramach trzeciego naboru mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, 1. oś priorytetowa - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 

Do Euroregionu Karpackiego i WJT w Preszowie wpłynęło w sumie 59 wniosków na kwotę prawie 3,5 mln EUR dofinansowania z EFRR.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: