Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Relacja ze szkolenia dla beneficjentów mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 W dniu 20 września br. w Rzeszowie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przeprowadziło szkolenie pn. „Realizacja i rozliczanie mikroprojektów w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020”  dla beneficjentów mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II naboru.

 

Beneficjenci zdobyli wiedzę dotyczącą m.in.:

  • zasad rozliczania i  kwalifikowalności wydatków w mikroprojektach
  • działań informacyjnych i promocyjnych
  • dokonywania zmian w realizacji mikroprojektów
  • pomocy de minimis.

 

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej uczestnicy mogli sprawdzić zdobytą wiedzę i zastosować ją w praktyce, co mamy nadzieję pozwoli na zwiększenie efektywności realizacji projektów.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniu, a także życzymy powodzenia w realizacji mikroprojektów!

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: