Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Nabór ekspertów zewnętrznych - Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu

05-04-2012

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Operator Dotacji w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ogłasza nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu.

Kandydaci/kandydatki na ekspertów koniecznie powinni spełniać następujące kryteria:

  1. mieć wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z:
  • zatrudnieniem lub współpracą z przedsiębiorstwami z sektora MSP;
  • i/lub zatrudnieniem, współpracą lub członkostwem w instytucjach, które podejmują działania związane z rozwojem gospodarczym i proeksportowym;
  • i/lub zatrudnieniem lub współpracą z partnerami gospodarczymi.

 

Wyżej wymienione doświadczenie powinno być zgodne z następującym zakresem interwencji Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu:
aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na obszarze województwa podkarpackiego.

Kryterium dodatkowym jest doświadczenie w ocenie merytorycznej projektów o tematyce zbliżonej do ww. zakresu działań składanych w ramach krajowych oraz zagranicznych środków pomocowych.

Kandydaci i kandydatki powinni gwarantować rzetelność, bezstronność oraz poufność oceny wniosków. Przed przystąpieniem do oceny eksperci odbędą szkolenie, na którym omawiane będzie podejście Operatora do wniosków oraz zaprezentowane zostaną zasady dokonywania oceny. Eksperci zobowiązani będą do złożenia deklaracji bezstronności i poufności.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy przy ocenie wniosków o dofinansowanie oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie wypełnionego formularza aplikacji na adres e-mail: anowacka@alp-carp.com do 16 kwietnia 2012 r. W temacie wiadomości prosimy wpisać "Eksperci Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu".

Szczegóły można uzyskać w Biurze Wdrażania Funduszy Grantowych tel. (+48) 17 852 52 05 fax (+48) 17 862 20 73

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: