Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 przesłany do Komisji EU

26-06-2008

23 czerwca 2008 r. został przesłany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, będzie stanowił kontynuację Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Cel ten realizowany będzie poprzez dofinansowywanie niekomercyjnych projektów w ramach następujących priorytetów i działań:

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego

  • Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
  • Działanie 1.2. Rozwój turystyki
  • Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu

 

Priorytet 2. Poprawa jakości życia

  • Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
  • Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice


Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

  • Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
  • Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych


Całkowity budżet Programu wynosi 186,2 mln EUR. Przewidywany poziom dofinansowania to 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Część dofinansowania będzie mogła być przekazana w formie zaliczki.

Potencjalnymi beneficjentami Programu mogą być instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów Programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty realizowane w obszarze wsparcia Programu, zarówno projekty o charakterze infrastrukturalnym, jak i projekty nieinwestycyjne przyczyniające się do osiągania celów Programu poprzez spotkania, wymiany, seminaria, imprezy o charakterze masowym, publikacje itp.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie pełniło rolę Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programu. W jego kompetencjach znajdzie się m.in. podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami z Polski, Białorusi i Ukrainy. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektów będzie podejmował Wspólny Komitet Monitorujący, w skład którego wejdą przedstawiciele władz centralnych i regionalnych trzech państw uczestniczących w Programie.

KONTAKT w sprawie Programu

Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej MRR informacji na temat Programu udziela:
Justyna Jakubowska
Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
email:justyna.jakubowska@mrr.gov.pl
Tel. +48 22 501 51 62
Fax. +48 22 501 51 56

W ramach Urzędów Marszałkowskich informacji na temat Programu udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Kontakt:
Magdalena Fotek – Kułak, e-mail: magdalena.fotek@lubelskie.pl
Telefon: (081) 441 67 32, 441 67 41
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Czechowska 19 20-072 Lublin

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Kontakt:
Dorota Stępnowska, e-mail: d.stepnowska@mazovia.pl
Telefon: +48 29 76 642 82
Dariusz Napiórkowski, e-mail: d.napiorkowski@mazovia.pl
Telefon: +48 25 644 81 86
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Delegatura w Ostrołęce ul. Gen. A. Gorbatowa 15 07-410 Ostrołęka
Delegatura w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 08-110 Siedlce

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Kontakt:
Marek Rainer, e-mail: m.rainer@podkarpackie.pl
Telefon: +48 17 747 65 72
Katarzyna Stachowicz, e-mail: kasia@podkarpackie.pl
Telefon: +48 17 747 65 72
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Hanasiewicza 17 35-959 Rzeszów

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kontakt:
KatarzynaMonikaDąbrowska, e-mail: katarzyna.dabrowska@umwp-podlasie.pl, katarzyna.dabrowska@wrota.podlasia.pl
Tel. (085) 654 82 28, fax. 085 654 82 01
Aleksandra Łapiak, e-mail: aleksandra.lapiak@umwp-podlasie.pl, aleksandra.lapiak@wrota.podlasia.pl
Tel. 085 654 82 28, fax. 085 654 82 01
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Kleberga 20 15-691 Białystok
 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: