Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Spotkanie z SERG– Bruksela, 19-20 kwietnia 2012

Dnia 19 kwietnia 2012 w Bruskeli odbyły się warsztaty oragnizowane przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych w ramach projektu „Improving information for cross-border workers in European border regions”.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele instytucji reprezentujących różne europejskie regiony graniczne, m.in. Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Öresunddirekt, EURES Bavaria, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Hedmark County Council, Extremadura or Castilla y Leon. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie transgranicznego rynku pracy i pracowników transgranicznych.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska reprezentowane było przez Pana Dawida Laska –Wiceprezesa Zarządu, który przedstawił, jak wygląda sytuacja na rynku pracy i współpraca w tym zakresie na pograniczu polsko-słowackim.

Dnia 20 kwietnia 2012 r., również w Brukseli miało miejsce seminarium pt. „INTERREG Management Cases”, które goszczone było przez Komitet Regionów. Tematyka spotkania skupiała się przede wszystkim na praktycznej stronie zarządzanie INTERREG, zwłaszcza przeszkodach i trudnościach powodowanych przez procedury czy przepływy środków pieniężnych.

Po konferencji odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, na które został zaproszony również Wiceprezes Zarządu SEKP – Pan Dawid Lasek. Zaprezentował on Strategiczną Koncepcję „Karpacki Horyzont 2020”, która spotkała się z zainteresowaniem i uznaniem ze strony tak ważnej europejskiej organizacji, jaką jest Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych.  
 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: