Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy Trójmorza

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i  Inicjatywy „Trójmorza”, organizowanym przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz ze Stowarzyszeniem Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. w Muzeum Narodowych Ziemi Przemyskiej.

 

Forum pn. „VIA CARPATHIA, Euroregion Karpacki, Inicjatywa Trójmorza – wspólna droga do przyszłości, aspekty geopolityczne, gospodarcze i społeczne” organizowane jest pod patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak przy wsparciu Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, spółki ORLEN OIL przy współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i Uniwersytetem Rzeszowskim. w ramach cyklu Konferencji „Europa Karpat”. w ramach cyklu Konferencji „Europa Karpat”. Celem Forum jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami uczelni wyższych (studenci, kadra) z krajów Europy Wschodniej, Południowej i Środkowej. Wypracowane zostaną również propozycje rozwiązań w zakresie synergii pomiędzy inicjatywami terytorialnymi: Euroregionem Karpackim, szlakiem „ViA CARPATHIA” oraz Inicjatywą Trójmorza. Paneliści – przedstawiciele uczelni, politycy, przedsiębiorcy rozmawiać będą o wyzwaniach na najbliższą dekadę oraz zarysują propozycje rozwiązań dla usprawnienia współpracy rozwojowej.

 

Forum jest imprezą towarzyszącą Konferencji „Europa Karpat” organizowanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 22 – 23 luty w Krasiczynie. Podczas Forum podpisana będzie umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska a Stowarzyszenie Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego, którego celem jest stworzenie systemu koordynującego współpracę środowisk akademickich oraz partnerów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na rzecz rozwoju obszaru Inicjatywy „Trójmorza” wzdłuż szlaku „Via Carpathia” , w tym Karpat oraz budowanie zewnętrznych, międzynarodowych powiązań miedzy nimi. Podczas Konferencji „Europa Karpat” w dniu 22 lutego 2020 roku w Krasiczynie podpisana będzie Deklaracja powołania Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska”.

 

Poniżej szczegółowy program wydarzenia.

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

 

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: