Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Konferencja prasowa dt. powolania Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego

W dniu 9 maja 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w związku z realizacją projektu „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego”. Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech instytucji, oprócz SEKP w jego realizację zaangażowane są: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju Regionalnego w Svidniku oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem.

Celem konferencji było podpisanie przez Parterów Projektu, porozumienia o utworzeniu Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego - transgranicznej instytucji, której misją będzie koordynacja działań podmiotów zajmujących się rozwojem regionalnym obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

Podczas konferencji  zostały przedstawione główne założenia funkcjonowania Agencji, a przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego z Rzeszowa, Svidnika i Humennego podzielili się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania tego typu instytucji po polskiej i  słowackiej stronie Euroregionu Karpackiego.

Projekt pn. „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: