Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Euroregion Karpacki rozpoczyna współpracę z SAS Institute

Uroczystość podpisania umowy o współpracy strategicznej pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska a SAS Institute Sp. z o.o. odbyła się 18 maja 2012 r. w hotelu Grand w Rzeszowie.

Celem strategicznym umowy jest koordynacja i wsparcie rozwoju społeczno–gospodarczego na  obszarze Euroregionu Karpackiego w ramach Strategii „Karpacki Horyzont 2020” poprzez stworzenie systemu zarządzania danymi służącymi optymalizacji procesów rozwojowych. W ramach przygotowywania rozwiązań wykorzystane zostaną w miarę możliwości informatyczne narzędzia analityczne SAS.

Wśród oczekiwanych rezultatów współpracy są miedzy innymi:

 • Stworzenie hurtowni danych dla Euroregionu Karpackiego, umożliwiającej bieżący dostęp do wyspecyfikowanej i zintegrowanej informacji o stanie rozwoju społeczno–gospodarczego Euroregionu Karpackiego;
 • Stworzenie „Obserwatorium Rozwoju Euroregionu Karpackiego” – instytucji i serwisu umożliwiającego stały monitoring procesów i trendów rozwojowych na obszarze Euroregionu Karpackiego;
 • Stworzenie systemu wsparcia dla interesariuszy Euroregionu Karpackiego (JST, podmioty gospodarcze, NGO) w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnej dla prowadzonej działalności.


Podpisane umowy zwieńczył panel dyskusyjny pod hasłem: „Technologie informacyjne a rozwój terytorialny – strategiczne wyzwanie dla Euroregion Karpacki”, który umożliwił poruszenie szeregu istotnych zagadnień. W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

 • Zbigniew Rynasiewicz, Poseł na Sejm RP; „Infrastruktura jest podstawowym elementem warunkującym rozwój biznesu w ramach Euroregionu, również w kontekście nowych technologii, w tym informacyjnych
 • Tomasz Poręba, Poseł do Parlamentu Europejskiego; „Czy polityka UE zbliża nas do realizacji wizji społeczeństwa informacyjnego?
 • Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP: „Procedury administracyjne i biurokracja są głównym czynnikiem ograniczającym rozwój i wdrażanie nowych technologii
 • dr Maciej Druto, Business Development Manager SAS Institute Polska: „Rozwiązania SAS, jako platforma do budowy i zarządzania wspólną przestrzenią społeczno-gospodarczą Euroregionu Karpackiego
 • dr Marek Cierpiał–Wolan, Dyrektor Biura GUS w Rzeszowie: „Technologie informacyjne zmniejszają odległości i gwarantują możliwości rozwoju i współpracy terytorialnej we wszystkich zakresach
 • Arkadiusz Michno, Prezes Zarządu IDEO Sp. z o.o.: „Co zrobić, aby technologie informacyjne rozwijały nasz region i Euroregion?
 • Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka: „Czy inicjatywy klastrowe mogą odegrać znaczącą rolę w rozwoju regionu zwłaszcza w kontekście nowych technologii?
 • dr Krzysztof Kaszuba, Prezes Zarządu Małopolskiego Instytutu Gospodarczego:  „W jaki sposób profesjonalna informacja może wpłynąć na napływ inwestycji do Euroregionu?
lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: