Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Informator dla wnioskodawców mikroprojektów Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem dla wnioskodawców mikroprojektów Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Dokument zawiera skrót najważniejszych informacji związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosków w ramach uruchomionego w dniu 15 czerwca br, naborem wniosków w ramach dwóch obszarów tematycznych:

  • Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
  • Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

 

Wnioski można składać do 14 sierpnia br. do godziny 15:00 za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń www.e-interreg.eu a nastepnie dostarczyć podpisany wydruk z systemu do biura Euroregionu.

Szczegóły i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są: http://www.karpacki.pl/iv-nabor-mikroprojektow-otwarty/

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: