Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Zakończył się czwarty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

W dniu 14 sierpnia 2020 r. o godzinie 15:00 zakończył się czwarty nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór przeprowadzony został w ramach projektów parasolowych zarządzanych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wraz z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie w ramach 1. osi priorytetowej -Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz 3. osi priorytetowej - Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Do Euroregionu Karpackiego wpłynęło w sumie 52 wnioski (41 wniosków w ramach 1. osi priorytetowej oraz 11 wniosków w ramach 3. osi priorytetowej) na kwotę prawie 2 mln EUR dofinansowania z EFRR.

  

Poniżej prezentujemy listę wniosków zarejestrowanych w biurze Euroregionu Karpackiego do dnia 14.08.2020 r. do godziny 15:00.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: