Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Zaproszeniedo składania wniosków na dofinansowanie mikroprojektów

 

 

Zaproszenie


do składania wniosków na dofinansowanie mikroprojektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

ogłaszane przez Euroregion Karpacki

 

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - ogłasza nabór ciągły projektów o charakterze transgranicznym w ramach:

 


Osi Priorytetowej III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym. Do uzyskania wsparcia uprawnieni są beneficjenci z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego, sanockiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego oraz z miast na prawach powiatu: Krosna, Przemyśla i Rzeszowa.

Wartość dofinansowania pojedynczego projektu:

  • minimalna: 5 000,00 EUR
  • maksymalna: 50 000,00 EUR

 

Najbliższe posiedzenie Podkomitetu Monitorującego, podczas którego rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 31 lipca 2012 roku do godziny 15.00, planowane jest w październiku 2012 roku.
 

Szczegółowe informacje zawarte są w „Wytycznych dla wnioskodawców mikroprojektów” dostępnych na stronie www.karpacki.pl oraz w siedzibie Euroregionu

Wszelkich informacji udziela:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
35-064 Rzeszów, Rynek 5
tel./ fax 17/ 853 – 68 – 98; 850 – 65 - 67
www.karpacki.pl
e-mail:sekretariat@karpacki.pl

 


Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: