Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

EtnoCarpathia - spotkanie informacyjne dot. znaczenia i kreowania marek terytorialnych

W dniu 24 września 2020 roku  odbyło się  w Rzeszowie spotkanie informacyjne dot. znaczenia i kreowania marek terytorialnych.  Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w związku z wdrażanym kluczowym projektem „EtnoCarpathia” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Trasngranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Spotkanie o charakterze informacyjno-warsztatowym  skierowane było do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych. Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze znaczeniem marek terytorialnych w procesie rozwoju społeczno – gospodarczego i wskazanie, w jaki sposób wykorzystać zasoby miejsca, uwzględniając nowe trendy rozwojowe w turystyce, w tym najnowsze wzorce szwajcarskie.

 

Podczas spotkania zaprezentowany został model budowy produktu turystycznego „EtnoCarpathia”, który oparty jest o zasoby kulturowe, związane z grupami etnicznymi zamieszkującymi obszaru pogranicza polsko – słowackiego w Karpatach.  Produkt ten zostanie opracowany pod wspólną, istniejącą już międzynarodową Marką Karpacką „Carpathia”, której autorem i promotorem jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

 

Swoimi doświadczeniami na temat funkcjonowania marek terytorialnych podzielili się eksperci ze Szwajcarii Pan Manu Broccard  Prof. Instytutu Turystyki HES-SO Valais-Wallis oraz ekspert z Polski Pan Adam Mikołajczyk - Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Eksperci  prezentowali najnowsze trendy w zarządzaniu marką miejsca.  Dyskutowano o strukturze zarządzania marką i o procesie komercjalizacji zasobów kulturowych.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, które było pierwszym z serii zaplanowanych w projekcie kolejnych warsztatów, którym prześwięca jeden cel,  aby zwiększyć atrakcyjność i rozpoznawalność pogranicza polsko-słowackiego poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

 

Poniżej znajdują się prezentacje ze spotkania.

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: