Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

I nabór wniosków w ramach Funduszy Grantowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca rusza I nabór wniosków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wnioski można składać do dnia 29 czerwca br. do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska - Karpackie Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego Rynek 16; 35-064 Rzeszów.

Środki dostępne są w ramach dwóch funduszy:

Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu – przeznaczonego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców – kwota przeznaczona na dotację to 534 950,00 CHF,

Funduszu Study Tour – przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego -  kwota przeznaczona na dotację to 374 465,00 CHF.

INFORMACJE OGÓLNE:

Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu – którego celem jest aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na obszarze województwa podkarpackiego. W ramach funduszu wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy z obszaru województwa podkarpackiego.

Maksymalny poziom dofinansowania: 60%
Minimalna kwota dofinansowania: 10 000 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 PLN

Fundusz Study Tour – którego celem jest stworzenie warunków do nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru województwa podkarpackiego a partnerami europejskimi i szwajcarskimi, umożliwienie przekazywania doświadczeń europejskich i strony szwajcarskiej w zakresie objętym projektem (eksport lokalny, międzynarodowa współpraca gospodarcza, produkt regionalny i lokalny). W ramach funduszu wsparcie będą mogły uzyskać organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, instytucje okołobiznesowe, stowarzyszenia, samorządy gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji pozarządowych: 90%
Maksymalny poziom dofinansowania dla instytucji otoczenia biznesu: 60% - 90%
Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 40 000 PLN

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Karpackiego Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego

Rynek 16
35-064 Rzeszów
tel. (+48) 17 852 52 05
fax (+48) 17 862 20 73
oraz na stronie www.alp-carp.com
 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: