Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Podpisanie Protokołu Wykonawczego do Porozumienia zawartego w dniu 12 października 2007 roku

Podpisanie Protokołu Wykonawczego do Porozumienia zawartego w dniu 12 października 2007 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska a Zrzeszeniem Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina.

W dniu 4 lipca 2008 roku w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej i Ukraińskiej Strony Euroregionu Karpackiego z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej Panem Aleksandrem Mocykiem.

W skład polskiej delegacji na czele z Panem Bogdanem Rzońcą – Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego wchodzili ponadto: Pan Józef Jodłowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Starosta Rzeszowski, Pani Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego oraz pan Dawid Lasek – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Partnerów ukraińskich reprezentował Pan Wolodymir Horbowyy – Przewodniczący Zarządu Zrzeszenia Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina, Przewodniczący Rady Rejonowej w Starym Samborze oraz Pani Halina Litwin – Dyrektor Biura Zarządu Zrzeszenia Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina.

Podczas spotkania przedstawiono Panu Ambasadorowi oraz zespołowi ekspertów ukraińskich kompleksową informację dotycząca funkcjonowania obu euroregionalnych Stowarzyszeń, stan współpracy w ramach całego Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki, kwestie zwiane z przygotowywanym Programem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Przedstawiono założenia do dalszej współprac y oraz zaprezentowano propozycje konkretnych polsko –ukraińskich inicjatyw i projektów.

Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem w obecności Pana Ambasadora Aleksandra Mocyka i Pana Marszałka Bogdana Rzońcy Protokołu Wykonawczego do Porozumienia zawartego w dniu 12 października 2007 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska a Zrzeszeniem Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina.

W treści Protokołu, pod którym podpisy założyli Panowie Prezesi – Józef Jodłowski i Wolodytmir Horbowyy określone są cele oraz szczegółowe kierunki dalszej współpracy obu organizacji jak również wskazane są funkcję wokół których dalsza współpraca będzie budowana.

Na propozycję i zaproszenie Pana Ambasadora Mocyka spotkania tego typu będą kontynuowane w przyszłości.

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: