Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Konkurs na „Najlepszą Pozarządową Inicjatywę Transgraniczną”

Zapraszamy do udziału w Konkursie na „Najlepszą Pozarządową Inicjatywę Transgraniczną” organizowanym przez Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, Filię Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy współudziale Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz Stowarzyszenia Euroregion Słowacja - Północ.

 

Ideą Konkursu jest wspieranie współpracy organizacji pozarządowych, rozwój dobrych praktyk w III sektorze w ramach obszaru Euroregionu Karpackiego. Konkurs wyłoni najlepsze, wzorcowe przykłady współpracy oraz umożliwi korzystanie z transgranicznych dobrych praktyk.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, którego podstawowym celem jest wyrównanie poziomów  organizacyjnych pomiędzy polskimi i słowackimi strukturami Euroregionu Karpackiego oraz stworzenie wielofunkcyjnej sieci współpracy działającej na rzecz wspierania międzysektorowego partnerstwa w zakresie współpracy terytorialnej. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2011 roku do 30.09.2012 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 304 900,00 EUR.

Cel Konkursu:
Ideą Konkursu „Najlepsza Pozarządowa Inicjatywa Transgraniczna” jest wspieranie współpracy organizacji pozarządowych, rozwój dobrych praktyk w III sektorze w ramach obszaru Euroregionu Karpackiego. Konkurs wyłoni najlepsze, wzorcowe przykłady współpracy oraz umożliwi korzystanie z transgranicznych dobrych  praktyk.

Kto może wziąć udział w Konkursie:
Organizacje pozarządowe z polskiego obszaru Euroregionu Karpackiego (woj.  podkarpackie + gmina Ropa z woj. małopolskiego) oraz  organizacje pozarządowe, nie posiadające siedziby w woj. podkarpackim, lecz realizujące projekt na jego obszarze.

Przebieg Konkursu:
Nadesłane aplikacje przejdą ocenę formalną (zostaną sprawdzone pod względem kompletności wniosku, zgodności z tematyką) oraz ocenę merytoryczną.

Nagrody:

  • Nagroda Główna,
  • Wyróżnienie,
  • Dyplom,
  • Prawo posługiwania się znakiem (logiem) i hasłem Konkursu, pod warunkiem zamieszczenia klauzuli, iż Konkurs był realizowany w ramach „Systemowego Projektu Sieciowego Euroregionu Karpackiego, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.


Harmonogram Konkursu:
 do 30 VII 2012r. – przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od organizacji pozarządowych (w wersji papierowej i elektronicznej na adres: FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego 35- 074  Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 31 p.112, e-mail: post@mistia.org.pl)
do 30 VIII 2012r. – obrady Kapituły, wyłonienie laureatów
do 30 IX 2012r. – ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród

Skład Kapituły Konkursu:

  • Anatol Władyka- Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
  • Elżbieta Markocka – Kierownik Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego
  • Dawid Lasek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
  • Jozef Polacko-  przedstawiciel ze strony Euroregionu Karpackiego Słowacja Północ
  • Elżbieta Cieśla- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • Józef Matusz - przedstawiciel mediów

 
Kontakt:

Koordynator Konkursu
Magdalena Kubik

e-mail: magdalena.kubik@mistia.org.pl, tel.: 17-862-69-64
FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 31 p.112

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: