Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Kolejne mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach IV naboru z 3 osi priorytetowej

 

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 20 stycznia 2021 roku zatwierdzono do dofinansowania 7 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania 268.672,32 EUR z EFRR złożonych w ramach IV naboru osi 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Komitet ds. mikroprojektów podjął także decyzje w sprawie przyjęcia listy projektów rezerwowych, których kontraktacja będzie możliwa w przypadku pojawienia się oszczędności. 

 

Komitet ds. mikroprojektów podjął również decyzje w sprawie zatwierdzenia zmian w dokumentach dotyczących mikroprojektów (Podręcznik mikrobeneficjenta, Regulamin Komitetu ds. mikroprojektów) oraz harmonogramu prac na rok 2021.

 

 

 IV NABÓR

 - oś 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
 

LISTA MIKROPROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA 

 

 

lp.

Numer projektu / Číslo projektu

Tytuł projektu / Názov projektu

Wnioskodawca / Žiadateľ

Partnerzy / Partneri

Uwagi

1.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0260

„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii.

Powiat Brzozowski

SPŠT Bardejov - Stredná priemyselná škola technická v Bardejove

zatwierdzony z zaleceniami

2.

INT/EK/PO/3/IV/A/0310

Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

Krajské múzeum v Prešove

Muzeum Okręgowe w Rzeszowe

zatwierdzony z zaleceniami

3.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0307

Futbol ponad granicam

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie

Vychodoslovensky Futbalovy Zvaz

zatwierdzony z zaleceniami

4.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0313

E-dukacja, czyli nauczanie w XXI wieku

Powiat Rzeszowski

Mesto Stropkov

zatwierdzony z zaleceniami

5.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0301

Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii

Fundacja Na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil

Karpatské centrum spolupráce, n.o.

 

6.

INT/EK/PO/3/IV/A/0312

Vzdelávanie zamestnancov samospráv a práca online v období mimoriadnej
situácie - pandémie

Mesto Veľký Šariš

Miasto Grybów

zatwierdzony z zaleceniami

7.

INT/EK/PO/3/IV/A/0282

Prvá pomoc rozprávkou - zážitkový kurz prvej pomoci

  Slovenský Červený kríž Územný spolok Svidník

 PODKARPACKI Oddzial Okregowy PCK

zatwierdzony z zaleceniami

 
LISTA REZERWOWA MIKROPROJEKTÓW
 

lp.

Numer projektu / Číslo projektu

Tytuł projektu / Názov projektu

Wnioskodawca / Žiadateľ

Partnerzy / Partneri

1.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0285

Karpacka Przestrzeń Edukacyjna - kadry dla rozwoju pogranicza

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ w Preszowie

2.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0266

Podkarpackie smaki- wykorzystanie lokalnych potencjałów do rozwoju

Gmina Wojaszówka

Obec Hrabkov

3.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0297

Edukacja szansą dla sportowców - animator transgraniczny

Centrum Szkolenia Sportowego Młodziezy Orły Rzeszów

 MFC Kapuśany

4.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0272

Edukacja Virtual Reality - edukacja przyszłości na pograniczu polsko słowackim- pilotaż

Gmina Wojaszówka

Obec Hrabkov

5.

INT/EK/KAR/3/IV/A/0274

Student na start! Polsko-słowacka edukacja na rzecz przyszłego zatrudnienia

Gmina Miejska Jarosław

Uniwersytet Preszowski w Preszowie

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: