Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. administracyjnych

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych w siedzibie Stowarzyszenia Plac J. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.

 

Wymagania niezbędne:                  

1.     Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie o specjalności: zarządzanie, administracja, turystyka, europeistyka

2.     Co najmniej 2 letni staż pracy

3.     Doświadczenie  zawodowe na podobnym stanowisku lub doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych ze środków UE - minimum 1 rok

4.     Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych UE, znajomość ustawy o stowarzyszeniach, znajomość procedur administracyjnych
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet) i urządzeń biurowych
 3. Doskonałe zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa w działaniu, wielozadaniowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność i uczciwość, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B.

 

Główne obowiązki:

 1. Obsługa administracyjna biura, przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku podawczym korespondencji przychodzącej i wychodzącej, terminowe wysyłanie wszelkiej korespondencji.
 2. Przygotowywanie raportów i zestawień.
 3. Archiwizacja dokumentów.
 4. Zapewnienie skutecznego obiegu informacji i dokumentów w Stowarzyszeniu.
 5. Przygotowywanie propozycji pism i notatek prasowych.
 6. Tworzenie tekstów dostosowanych do okoliczności i odbiorców,
 7. Przygotowywanie niezbędnych analiz i podsumowań na potrzeby Biura Stowarzyszenia.
 8. Organizowanie i obsługa spotkań.
 9. Samodzielne prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesów związanych z przydzielonymi zadaniami.
 10. Opracowywanie i prowadzenie akcji marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym prowadzenie strony internetowej i fanpage organizacji
 11. Pomoc w organizacji działań informacyjno – promocyjnych (spotkań, konferencji itp.)

 

Warunki pracy:

 

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 3. praca na miejscu - w siedzibie Stowarzyszenia oraz w terenie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • CV oraz list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów  z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. administracyjnych”.

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: .

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone,  a oferty biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną zniszczone po wybraniu kandydata na stanowisko.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 17 852 52 05. Osoba do kontaktu: Barbara Inglot.

 

Ogłoszenie: 

https://drive.google.com/file/d/1yvNluyjeciZlCoFf3qzFakPOMDZIqxon/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: