Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

Preszowski Kraj Samorządowy ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

V. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW w KRAJU PRESZOWSKIM (SŁOWACJA)

 

Preszowski Kraj Samorządowy ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Nabór jest uruchomiony dla osi priorytetowej 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Dostępna alokacja wynosi co najmniej:

  • WJT w Preszowie – ok. 50 tys. EUR

 

Wartość dofinansowania mikroprojektu indywidualnego wynosi min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR do 85% kosztów kwalifikowanych, z budżetu państwa do 5%, wkład własny min. 10%.

 

Termin naboru i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 10.09.2021 r. do 24.09.2021 r. do godz. 12:00 za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej. Decyduje data złożenia wersji papierowej do siedziby Preszowskiego Kraju Samorządowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie https://www.po-kraj.sk/

Wszelkich informacji oraz indywidulanych konsultacji udziela:

 

Prešovský samosprávny kraj

Odbor projektového riadenia

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

tel: +421 51 7081 572

www.po-kraj.sk

 

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk

tel: 051/7081 525

pokój: 429 IV. piętro.

 

 

lista aktualności

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: