Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

Aktualności

07/03/2018

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w dniu 05.03.2018 r. uruchomił nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Nabory uruchomione są dla drugiej osi priorytetowej Programu: Zrówn ...    +
06/03/2018

Zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w ramach II naboru

Informujemy, że zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków o dofinansowanie mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, złożonych do biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w trakcie I ...    +
22/02/2018

Relacja ze szkolenia „DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE W PROMOCJI REGIONU I TURYSTYKI PIESZEJ”

Dlaczego karpackie pogranicze polsko-słowackie staje się światowym kierunkiem turystycznym? Jak dotrzeć do duszy turysty? Na te i inne pytania próbowano uzyskać odpowiedzi podczas dwudniowego szkolenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karp ...    +
14/02/2018

25-lecie powołania Euroregionu Karpackiego

Dla nas, od wielu już lat Walentynki kojarzą się przede wszystkim z powstaniem Euroregionu Karpackiego. To właśnie 14 lutego 1993 roku w Debreczynie przedstawiciele władz regionalnych przygranicznych obszarów Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali p ...    +
14/02/2018

Targi turystyczne TOUR SALON w Poznaniu za nami!

Oferty turystyczne z polski i zagranicy, spotkania w jednym miejscu całej branży turystycznej, konferencje, szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów oraz liczne atrakcje dla szerokiej publiczności – tak w skrócie wyglądały targi turystyczne TOUR SALON, ...    +
13/02/2018

Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w r ...    +
31/01/2018

Relacja z wizyty studyjnej dla dziennikarzy, 26-28.10.2017 r.

W dniach 26-28 października 2017 r. odbyła się wizyta studyjna podkarpackich dziennikarzy dot. projektów realizowanych na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020. Dziennikarze na mie ...    +
31/01/2018

Trzeci numer newslettera projektu „Wędrowanie bez plecaka” gotowy

W numerze trzecim wędrując szlakami polsko-słowackiego pogranicza podążamy przez tereny Pienińskiego Parku Narodowego na Słowację, a dokładnie do Czerwonego Klasztoru. Budynki klasztorne pochodzą z XIV wieku, ale Czerwony Klasztor to również nazwa miejsc ...    +
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    63

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: