Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

COVID-10 - komunikaty

COVID-10 - komunikaty

23/04/2020

Komunikat nr 4 dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja

informujemy, że opublikowany został kolejny komunikat, tym razem dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne (dotyczy polskich beneficjentów). Zgodnie z komunikatem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz zwią ...    +
22/04/2020

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z COVID-19

Prosimy o zapoznanie sie z zapisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r. Jednocześnie p ...    +
22/04/2020

Komunikat nr 3 dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja

informujemy, że opublikowany został kolejny komunikat, tym razem dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie w trybie zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej. Zgodnie z komunikatem dla projektów, w ramach których zawarte został ...    +
06/04/2020

Komunikat nr 2 - dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19

W związku z podejmowanymi przez poszczególne ministerstwa, w tym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP, działaniami w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 w załączeniu przekazują Państwu Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych ...    +
06/04/2020

Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja

Informujemy, iż w dniu 2.04.2020 r. Komitet Monitorujący zatwierdził Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 w związku z pandemią COVID-19. Zapisy zawarte w Komu ...    +

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: