Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

COVID-10 - komunikaty

COVID-10 - komunikaty

Komunikat nr 3 dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że opublikowany został kolejny komunikat, tym razem dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie w trybie zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej. Zgodnie z komunikatem dla projektów, w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy. Warunkiem tego jest, aby taka zmiana nie prowadziła do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz
- konieczność tej zmiany spowodowana była okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i reagowania na sytuacje związane z realizacją mikroprojektów zgodnie z zapisami Komunikatu. Jednocześnie informuję, iż od 20 kwietnia br. biuro Euroregionu jest otwarte, a pracownicy pracują w małych zespołach w systemie zmiennych dyżurów. W przypadku koniecznosci osobistego kontaktu proszę o wcześniejsze umówienie spotkania poprzez kontakt email lub telefoniczn

Pliki do pobrania

lista aktualności

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: