Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Fundusze UEProjekt Parasolowy Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Projekt Parasolowy Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

projekt parasolowy Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – „Twierdzy Przemyśl”

Realizowany przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska projekt parasolowy Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – „Twierdzy Przemyśl” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

Ogólna wartość projektu parasolowego – 541 772,63 euro

Wartość dofinansowania – 492 522,63 euro.

Czas trwania: 12 miesięcy (01.01.2014r.-31.12.2014r.)

 

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów przygranicznych w powiecie przemyskim w Polsce i rejonie mościskim na Ukrainie poprzez promocję infrastruktury "Twierdzy Przemyśl".

 

W trakcie 12 miesięcy trwania projektu, 22 partnerów w ramach 10 mikroprojektów podejmować będzie szereg działań w Polsce oraz na Ukrainie celem  rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych poprzez promowanie infrastruktury "Twierdzy Przemyśl".

Opracowanie polsko-ukraińskiej strategii promocji „Twierdzy Przemyśl”, warsztaty dla sektora turystycznego, przygotowanie wirtualnych podróży po fortyfikacjach i innych ciekawych historycznie miejscach na pograniczu, przygotowanie rekonstrukcji historycznej walki o Przemyśl, warsztaty kulinarne, plastyczne, imprezy sportowe, uruchomienie Programu młodzieżowego wolontariatu mającego na celu renowację budynków i okolicznych fortów, grobów i kaplic na cmentarzach wojskowych, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z Powiatu Przemyskiego oraz Rejonu Mościskiego w celu kultywowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego „Twierdzy Przemyśl” to tylko część z przygotowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć które planowane są do realizacji począwszy od stycznia 2014 roku.

 

Partnerzy

Nasze strony

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: