Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Galeria mikroprojektów

Galeria mikroprojektów

10/09/2020

Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo

Położenie geograficzne i mnogość walorów turystyczno-przyrodniczych to wspólny mianownik partnerów projektu. Dodatkowo Polskę i Słowację łączy wspólna słowiańska, karpacka tradycja i to właśnie w tym aspekcie oba miasta partnerskie doszukują się swojej sz ...    +
10/09/2020

Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych

Realizacja projektu umożliwiła przedstawienie i wykorzystanie walorów przyrody i kultury z obu stron granicy, tym bardziej, że kiedyś tereny te tworzyły jedną historyczną całość. Dopełnienie sieci tras rowerowych o trasę transgraniczną i wybudowaną infras ...    +
31/08/2020

Szlak Historycznych Receptur

W ramach realizacji mikroprojektu wytyczona została nowa trasa turystyczna – Szlak Historycznych Receptur – przebiegająca przez województwo podkarpackie i północną Słowację. Szlak łączy miejsca związane z rzemieślniczym wytwarzaniem produktów regionalnych ...    +
31/08/2020

Folklor naszym wspólnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym

Projekt był odpowiedzią na niski poziom wiedzy i świadomości o wspólnie posiadanym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym. W tym celu odbyły się warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła ludowego, spotkania integracyjne łączące pokolenia, zwiedzanie obiektó ...    +
31/08/2020

Szlakiem transgranicznych rzemieślników

W XV w. rzemieślnicy nadawali ton życiu miasta, a wytwarzane przez nich towary zaspokajały nie tylko lokalne potrzeby, były również znane nawet w odległych krajach. W Przeworsku najliczniejszą organizacją zawodową był cech tkaczy płócienników i to właśnie ...    +
31/08/2020

Smaki i hafty pogranicza polsko - słowackiego

Projekt miał na celu podtrzymanie tożsamości i tradycji regionów poprzez wspólną działalność artystyczną, kulinarną, rękodzielniczą i turystyczną. Dzięki realizacji mikroprojektu zrewitalizowano istotne aspekty autentycznego dziedzictwa w obszarze tradycy ...    +
31/08/2020

Z wizytą w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” – lepiej poznać, by skuteczniej chronić

Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy polską i słowacką społecznością lokalną z terenu MRB „Karpaty Wschodnie” w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, wychowania ekologicznego i rozwoju turystyki to główny cel jaki przyświecał realizacji mikro ...    +
31/08/2020

Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości.

Projekt w głównej mierze zakładał promocję dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru przygranicznego wśród młodzieży i lokalnej społeczności na terenie Polski i Słowacji. Założony cel projektu został zrealizowany poprzez przybliżenie młodzieży elementó ...    +
1  2  3    

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: