Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Galeria mikroprojektów

Galeria mikroprojektów

W sercu Karpat - granica, która łączy

Beneficjent: Województwo Podkarpackie

Partner słowacki: Regionálna rozvojová agentúra Svidník

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2018

Zrealizowana wartość projektu: 51 141,63 €, w tym dofinansowanie z EFRR: 43 470,38 €,

 

Najważniejszym elementem działań promocyjnych w tworzeniu strategii jest pomysł. Ma on zaciekawić i zachęcić odbiorców do sięgnięcia po więcej. Z takiego założenia wyszli także autorzy mikroprojektu „W sercu Karpat – granica, która łączy”, mającego na celu popularyzację pogranicza polsko-słowackiego. Cała koncepcja opierała się na wytyczeniu, a następnie wypromowaniu granicy między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Pierwszemu zadaniu przysłużyła się konferencja, która miała wyznaczyć punkty węzłowe geograficznej granicy oraz określić jej turystyczny zasięg. Kolejne działanie polegało na organizacji imprezy edukacyjno-promocyjnej na terenie Nadleśnictwa Komańcza. Na moście nad Osławą ustawiono symboliczne przejście graniczne między Karpatami Wschodnimi i Karpatami Zachodnimi. Z kolei w miejscowościach Komańcza, Trzciana i Krempna wykonane zostały murale prezentujące portrety przedstawicieli karpackiej fauny z napisem „Karpaty Wschodnie – Karpaty Zachodnie” w językach polskim i słowackim na tle lasu karpackiego. Dodatkowo wykonanych zostało około 120 rozet karpackich.

 

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:

 

  • Organizacja konferencji Granica między Karpatami Wschodnimi a Karpatami Zachodnimi, której celem było opisanie przebiegu granicy między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi (KW). Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów pani prof. Evy Michaeli (Preszowski Uniwersytet w Preszowie) oraz pana prof. Jarosława Balona (Uniwersytet Jagielloński). Ku zadowoleniu organizatorów problem sródkarpackiej granicy spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników i podczas trzydniowych spotkań nie brakowało żywiołowych i interesujących dyskusji. Wyniki konferencji zostały rozpropagowane poprzez wydanie turystycznej mapy polsko-słowackiego pogranicza z zaznaczonym przebiegiem granicy między KW i KZ oraz multimedialne tablice, które to zostały przekazane ważnym podmiotom zajmującym się promocją i rozwojem turystyki, aby były eksponowane w miejscach odwiedzanych przez turystów i mieszkańców.
  • Organizacja imprezy promocyjno-edukacyjnej Granica, która łączy. W ramach zadania zorganizowana została plenerowa impreza edukacyjno-promocyjnej na terenie Nadleśnictwa Komańcza. Na znajdującym się w nadleśnictwie moście nad Osławą (często odwiedzanym przez turystów, bo położonym na „Głównym Szlaku Beskidzkim”) ustawione zostało symboliczne przejście graniczne między Karpatami Wschodnimi (KW) i Karpatami Zachodnimi (KZ). Na znakach zamontowane zostały skrzynki chroniące zeszyty, w których turyści mogą zostawiać okolicznościowe wpisy. W okolicy mostu zbudowana została również zadaszone tablica. Dzięki niej turyści nie tylko dowiedzą się, którędy przebiega granica między KZ a KW, ale także będą mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć w zamontowanym do tego celu oknie.
  • Organizacja imprezy promocyjno-warsztatowej Karpacka Rozeta w łupkowskim tunelu kolejowym. Warsztaty trwały 6 dni, wzięło w nich udział 15 plastyków z Polski i ze Słowacji. Obejmowały one zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy oprócz udziału w zajęciach teoretycznych oraz ćwiczeniach warsztatowych brali też czynny udział w tworzeniu muralu na przyczółkach mostu kolejowego w Komańczy, gdzie obecnie można oglądać puchacza oraz wilka, natomiast w Krempnej na budynku dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego widnieje orlik krzykliwy a ścianę domu ludowego w Trzcianie zdobi potężny ryś. Autorem prac jest Arkadiusz Andrejkow, pochodzący z Sanoka znany artysta Street Artu. Integralnym elementem murali są polsko-słowackie napisy: „Karpaty Zachodnie”, „Karpaty Wschodnie”, które sygnalizują obecność w tym rejonie pogranicza granicy między Karpatami Wschodnimi a Karpatami Zachodnimi.

 

Zapraszamy do posłuchania audycji o karpackich muralach w Radio Regina (Koszyce) https://youtu.be/S4ReLiaKsDs  i Radio Rzeszów https://youtu.be/a50mPUMMzZE jak również do obejrzenia materiału wyemitowanego w TVP 3 Rzeszów https://youtu.be/WAnu5Vj5ZF4

 

 

 

lista aktualności

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: