Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Granty SzwajcarskieFundusze Grantowe - opis

Fundusze Grantowe - opis

Fundusze Grantowe - opis

Fundusze Grantowe, rozdzielane były w ramach projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy", pochodziły w całości ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, będącego bezzwrotnym programem pomocowym skierowanym do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionym przez Rząd Federacji Szwajcarskiej.

 

W ramach projektu można było otrzymać wsparcie na:

 

  • Fundusz Study Tour (FST) przeznaczony dla sektora ngo, instytucji otoczenia biznesu i jst na działania związane z nawiązaniem współpracy z partnerami europejskimi, w tym szwajcarskimi oraz wymianę doświadczeń w zakresie eksportu lokalnego, międzynarodowej współpracy gospodarczej, produktu regionalnego i lokalnego. Kwota dofinansowania w ramach funduszu: 10 000 – 100 000 zł, stopień dofinansowania: 60-90%, operator: Euroregion Karpacki.
  • Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu (FPLE) przeznaczony dla sektora MŚP na aktywizację procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą. Kwota dofinansowania w ramach funduszu:  10 000 – 100 000 zł, stopień dofinansowania: 60%, operator: Euroregion Karpacki.
  • Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego dla organizacji pozarządowych (FPPRTE) przeznaczony na wsparcie działań związanych z promocją, produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu. Kwota dofinansowania: 2 000 – 20 000 zł, stopień dofinansowania: 85-90%, operator: Pro Carpathia
  • Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego (FPPRTE) dla przedsiębiorców przeznaczony na wsparcie producentów i wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zbieraczy kulinarnego regionu. Kwota dofinansowania: 10 000 – 80 000 zł, stopień dofinansowania: 60-70%, operator: Pro Carpathia.

 

W ramach poszczególnych funduszy przeprowadzono łącznie 11 naborów, a operatorzy udzielili dofinansowania dla 187 projektów (36 projektów w ramach FST, 41 projektów w ramach FPLE oraz 110 projektów w ramach FPPRTE) na łączną kwotę 9 636 055,53 zł. Dzięki temu wsparto sektor MŚP, NGO, JST poprzez dedykowane fundusze grantowe na działalność eksportową, promocyjno-informacyjną, inwestycyjną w tym w zakresie produktu regionalnego, tradycyjnego i ekologicznego, oraz działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim.

Dzięki projektom realizowanym w ramach Funduszu Study Tour jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe z Podkarpacia mogły zorganizować wizyty studyjne i nawiązać partnerstwa z NGO i JST w krajach europejskich. Łącznie odbyły się 43 wizyty studyjne (niektóre podprojekty przewidywały wyjazdy do kilku krajów), wśród których liderami byli Szwajcaria, Niemcy, Austria i Słowacja ze zdecydowaną przewagą pierwszego z w/w krajów (22 wizyty). Wizyty te w wielu przypadkach zaowocowały kolejnymi projektami oraz działaniami poza projektowymi poszerzając tym samym zakres oraz zasięg współpracy międzynarodowej Beneficjentów Funduszu.

 

W ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu zrealizowano 41 podprojektów, dzięki którym firmy z Podkarpacia mogły rozszerzyć swoją działalność o eksport towarów i usług do wybranych krajów/rynków docelowych. Łącznie wybrano 61 rynków docelowych (każdy kraj został policzony tyle razy, ile był wybrany). Liderami w tej kwestii były Niemcy (10), Słowacja (10) i Szwajcaria. Kilku Beneficjentów rynkiem docelowym określiło całą Unię Europejską. Jednym z głównych celów Funduszu było zwiększenie dochodów firm z tytułu eksportu. We wrześniu 2016 roku SEKP przeprowadziło ankietowanie wśród Beneficjentów, które wykazało, że dzięki realizacji w/w podprojektów przychody firm z tego tytułu stanem na dzień 30.09.2016 wynosiły ponad 7 mln PLN.

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: